Ontdek welke ideeën
wereldwijd parochies hebben vernieuwd.

Geloof op laten bloeien: Volgeling zijn in onzekere tijden

Hoe kunnen we zowel ons persoonlijke geloof als de parochie op laten bloeien? Wat betekent het om een kind van God te zijn? Hoe zetten we ons het best beentje voor als gelovige volgeling? Is genieten mogelijk in moeilijke en onzekere tijden?

Wat betekent het om niet alleen maar te leven maar ook te floreren?

Bestselling auteur pater James Mallon mediteert op deze vragen en meer, in zijn tot nadenken stemmende boek! Door zijn persoonlijke ervaring en diepgaande kennis van het katholieke geloof, breekt hij de Schrift open en reflecteert op hoe we als volgelingen van Jezus kunnen groeien – zowel individueel en als lid van een geloofsgemeenschap. Elk hoofdstuk bevat reflecterende vragen die perfect voedsel zijn voor gebeden of voor een kleine groep met anderen.

Beschikbaar in het Engels

Preken met een missie: Handboek Goddelijke Kracht om het evangelie te verkodigen​

Hoe zou het eruit zien als onze preken missionair zijn: een die je voelt in je hart, je inspireert om je te bekeren tot Jezus, missionaire volgelingen kweekt, en helpt om de hele parochie uit de instandhoud-modus te krijgen?

Preken met een missie, door pastoor Alex Colautti, pastoor. Simon Lobo, pater Rob McDowell, and pastoor Christopher Ryan is een praktisch handboek dat concrete begeleiding biedt en inzicht geeft op een manier dat onze preken levens transformeren en de missie mogelijk maakt.

Beschikbaar in het Engels

Goddelijke Kracht: Buiten de parochie

De wereld hunkert naar de vruchten van een dynamische Kerk die haar missionaire identiteit heeft omarmd, maar wat houdt het nu echt in om een missionaire kerk te zijn?

Geworteld in de traditie van de heilige Schrift, van pastoor Mallon geeft analyses van de uitdagingen waar de kerk voor staat, met praktische handvatten die zowel de leider van een parochie als van een bisdom steunen bij het tot stand brengen van de broodnodige vernieuwing. Het allerbelangrijkste is dat hij het kritische raakvlak tussen een missionaire parochie en diens bisdom aanpakt, iets dat van essentieel belang is voor vruchtbaarheid op lange duur..

Beschikbaar in het Engels en Nederlands

Goddelijke Kracht: uw parochie van instandhouden naar missie brengen.

Bekroond voor zijn werk met parochiële vernieuwing en Het nieuwe evangelie, deelt pastoor James Mallon de vele verschillende manieren waarop parochies tot leven kunnen worden gewekt. Met de nodige humor en kleurrijke verhalen, daagt Mallon ons uit om opnieu na te denken over ons huidige model van het leven in de parochie. Van lidmaatschap-gebaseerde gemeenschappen tot bijeenkomsten van volgelingen van Jezus die het goede nieuws aan alle mensen verkondig.

Laagdrempelig en betrokken, Goddelijke Kracht zet zich af tegen vele van de geschriften van de kerk over evangelisatie en missie, door aandacht te vragen voor de praktische manieren om nieuw leven in onze parochies te blazen. Dit boek inspireert pastoors en parochieleiders die er in de komende jaren regelmatig naar terug zullen grijpen.

Het boek is beschikbaar in het: Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Slowaaks, Nederlands, Hongaars, Braziliaans en Portugees.

Goddelijke Kracht - stagiair: Leren om een parochie te leiden met de nadruk op het creëren van volgelingen.

Een parochie transformeren is uitdagend, veeleisend en soms ook chaotisch. Goddelijke Kracht – stagiair, pastoor Simon Lobo onthult zijn ervaring als pastoraal medewerker toen hij werkte aan de vernieuwing van St. Benedict Parish in Halifax, Nova Scotia waar Goddelijke Kracht werd geboren.

Met eerlijkheid, besscheidenheid en groot inzicht geeft pastoor Simon zijn persoonlijke beschouwing op het actuele proces van vernieuwing met een praktische wijsheid en kritisch ten opzichte van iedereen die zijn parochie nieuw leven in wil blazen. Het is veel meer dan een simpele biografie over de verandering op St. Benedict, dit boek bevat inzichten over hoe een cultuur te veranderen, spelregels te schrijven, en leiders te ontwikkelen tot duurzame verandering in de parochie.

Beschikbaar in het: Engels en Duits

Goddelijke Kracht:- handboek Een stapsgewijze handleiding om uw parochie te transformeren

Van de auteur van de bestseller Goddelijke Kracht is deze essentiële gis voor pastoors die een gezonde parochie willen bouwen. Sinds het eerste boek van pastoor James Mallon, Goddelijke Kracht, uitkwam zijn pastoors en parochieleiders van over de hele wereld op zoek naar begeleiding bij het implementeren van de pricipes en de basis van zijn visie op parochiële vernieuwing en missie.

In zijn nieuwste boek, Handleiding Goddelijke Kracht, biedt Mallon ons voor het eerst een betrokken en vindingrijke gids om gezonde en sterke missie-georienteerde parochies te bouwen. De Handleiding Goddelijke Kracht is een sterk aan te raden bron voor pastoors en parochieteams waar dan ook ter wereld.

Het boek is verkrijgbaar in het Engels, Frans en Duits.

Bevrijdt uw parochie: Leiders opleiden, volgelingen kweken met Alpha

Kunnen katholieke parochies gemeenschappen van missionaire volgelingen worden die langdurig vruchtbaar zijn? En zo ja, wat is er voor nodig om ze in die richting te sturen? In zijn tijd als pastoor van de Saint Benedict Parish in Halifax, Canada, ontdekte pastoor James Mallon dat het antwoord op de eerste vraag een overduidelijk ja was! Co-auteur Ron Huntley, Bevrijdt uw parochie: Volgelingen kweken, leiders opleiden met Alpha geeft inzicht in wat Alpha kan doen om van iedere katholieke parochie een vebrerende, missie-gestuurde gemeenschap te maken.

Ook verkrijgbaar in het Pools