Over ons

Het is niet zo dat de Kerk in onmin is geraakt exact op het moment dat de wereld er het hardst om roept.

Pastoors en parochies hebben nieuwe hoop gevonden door Goddelijke Kracht, en zien hun parochies opbloeien: mensen komen om Jezus te leren kennen en worden zo nieuwe volgelingen.

Goddelijke Kracht is een katholiek ambt dat zich specifiek wijdt aan vernieuwing binnen de parochie..

We begeleiden pastoors en leken die hun parochie weer tot leven willen zien komen, en geven ze de handvatten en de coaching die ze nodig hebben om hun parochie van instandhouden naar missie te brengen.

Wij geloven dat, om tot volle bloei te komen, een parochie de missionaire identiteit volledig moet omarmen.

In plaats van proberen de neerwaartse spiraal beheersbaar te houden en vast te houden aan de methodes en praktijken die uitstekend pasten bij de kerk in de verleden tijd, zien we dat parochies nu een cultuur van missie en evangelisatie doormaken.

Onze missie: Inspireren tot, verbinden met en parochies toerusten voor een missionair avontuur, en op die manier de mensen naar Jezus leiden.

„Ik droom van een missionair avontuur...

„…dat wil zeggen, een missionaire impuls waardoor alles op zo’n manier verandert dat de gewoontes van de Kerk, de manier waarop dingen nu worden gedaan, de tijden en schema’s, de taal en structuren zo transformeren dat ze zich eenvoudig laten inpassen in de evangelisatie van de nieuwe wereld, liever dat dan vasthouden aan het oude vertrouwde.

Paus Franciscus, Evangelii Gaudium

Via coaching, evenementen en bronnen rusten we pastoors en lekenleiders toe voor het missionaire werk.

Coaching

Met groepen en één-op-één-coaching krijgen pastoors de vaardigheden die voortbouwen op Gods genade die zij hebben ontvangen tijdens hun opleiding tot geestelijke.

Coaching verduidelijkt de principes van Goddelijke Kracht over parochiële vernieuwing en helpt pastoors om het toe te passen binnen de unieke context van hun eigen parochie.

Evenementen

Vernieuwing binnen de parochie is een uitdaging. Daarom hebben we mogelijkheden gecreëerd waar parochieleiders door worden geïnspireerd, zich verbonden mee voelen en toegerust worden voor het werk van de missie: zowel persoonlijk als online.

Bronnen

We maken de bronnen die pastoors en leken helpen bij het werk van parochiële vernieuwing zoals video’s, podcasts, studiegidsen en boeken.

"Ga dan op weg en maak alle volken tot uw leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik u opgedragen heb, en zie hoe ik u bijsta tot het einde der tijden."

Mattheüs 28:19-20

De drie sleutels voor parochiële vernieuwing

Goddelijke Kracht is geen programma of specifiek ritueel dat u moet toepassen. Het gaat voornaleijk over drie principes of sleutels die vernieuwing binnen de parochie in gang zetten.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
De kracht van de Heilige Geest

Vernieuwing binnen de parochie is het werk van God. Door de kracht van de Heilige Geest  vindt transformatie en vernieuwing plaats, en komen parochies weer tot leven.

Door ons werk te overladen met gebeden, erkennen we dat de boom van het missionaire werk, de evangelisatie en parochiële vernieuwing alleen met de kracht van de Heilige Geest vrucht kan dragen.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
De voorrangspositie van evangelisatie

De Kerk is er om te evangeliseren. Uw parochie is er om te evangeliseren.

Parochies groeien als de focus op evangelisatie ligt, en de mensen Jezus leren kennen.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
Het beste (van) leiderschap

Parochies bloeien op als parochie-leiders kunnen putten uit de allerbeste leiderschapsprinicipes.

Dit is inclusief het uitdragen van visie, een effectief team vormen en leiden, met een sterke stage-cultuur en gefocust op dienstbaar leiderschap.

Als het voor een bedrijf dat sportschoenen verkoopt, belangrijk is om het beste (van) leiderschap te hebben, hoeveel belangrijker is dat dan voor pastoors – zij die u naar God leiden en vragen krijgen over de eeuwigheid?

Vernieuwing is dichterbij dan u denkt.

Bekijk deze verhalen over de transformatie van parochies die de missie omarmen.

Als u er klaar voor bent om te zien hoe uw parochie tot leven kan worden gewekt, neem dan vandaag nog contact op met uw relatie-coach.

Krijg het laatste nieuws direct in uw Postvak In!