Coaching

Er is gratis coaching beschikbaar om u te helpen bij het vernieuwen van uw parochie – en van uw hoop.

U bent niet alleen.

Maar als pastoor, kan het zeker zo voelen!

Er is altijd wel iemand die iets van u nodig heeft en daardoor raakt u uitgeput. Het seminarie heeft u maar voor een deel voorbereid op uw taak, en het kost u moeite om goed met het andere deel om te gaan. Oude methodes werken niet meer in de hedendaagse cultuur waardoor uw parochie berg afwaarts gaat.

Dit is niet wat u ervan had verwacht. U wilt dat uw parochie leeft, en dat uw rol als pastoor telt!

Dat kan, en dat doet het ook zeker. We willen u laten zien hoe.

Stelt u zich eens een parochie voor waar...

Maak ruimte in uw parochie voor radicale verandering.

De Heilige Geest maakt evangelisatie mogelijk, en leiderschap geeft de broodnodige leidraad.
Door de Drie sleutels tot parochiële vernieuwing in de praktijk toe te passen, hangen er wereldwijd weer vruchten aan de parochie-boom.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
De kracht van de Heilige Geest

Door de kracht van de Heilige Geest  vindt transformatie en vernieuwing plaats, en komen parochies weer tot leven.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
De voorrangspositie van evangelisatie

Parochies groeien als de focus op evangelisatie ligt, en de mensen Jezus leren kennen.

Divine Renovation's three keys to parish renewal, based on Father James Mallon's book.
Het beste (van) leiderschap

Parochies bloeien op als parochie-leiders kunnen putten uit de allerbeste leiderschapsprinicipes.

„Ledinggeven met een team, met zowel leken als gewijden aan boord, zorgt ervoor dat er betere beslissingen worden genomen en daar profiteren we als parochie van.”

- Pastoor Cecil Critch, Newfoundland, Canada

Begin met uw coachingsavontuur.

Coaching in een groep of individueel, door vertrouwde gidsen in parochiële vernieuwing, met hulpbronnen om in uw eigen tempo door te nemen.

Gebed geïnspireerd op de missie
Vormgeven en uitdragen van de visie
Opnieuw zaaien en evangelisatie
Een leiderschapsteam samenstellen
Het zondaggevoel vergroten
De leider worden die u van nature bent
Rust uit

Dit is wat pastoors erover zeggen...

Maar is dit de goede weg voor mijn parochie?

En andere veelgestelde vragen...

Iedere parochie is uniek. Maar we hebben ontdekt dat de vernieuwingsprincipes in veel verschillende parochies kunnen worden toegepast. We coachen met deze principes in het achterhoofd en helpen parochies om ze in hun eigen context toe te passen.

Dit is geen ‘one-size-fits-all’programma. We bieden daarentegen liever individuele hulp aan parochies bij het implementeren van deze vernieuwingsprincipes. Deze reis is inclusief online en persoonlijke evenementen, multimediale hulpbronnen, coaching en contact met andere missionaire parochies. Regionale begeleiders helpen u te navigeren op uw reis. Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aansluiten.

Iedere parochie heeft een andere financiële situatie en we willen niet dat de kosten een belemmering zijn om te komen tot vernieuwing in uw parochie. Goddelijke Kracht is een gesponsord ambt dat vertrouwt op financiële steun zodat we dit kosteloos kunnen aanbieden.

U kunt in uw gebeden vragen om een maandelijkse of eenmalige gift voor ons werk waardoor deze hulp voor alle parochies mogelijk is. Klik hier als u daar meer over wilt weten.

Goddelijke Kracht steunt het ambtelijk priesterschap en de hiërarchische structuur van de katholieke kerk. Hoewel de priester de belangrijkste leider blijft van het sacramentele leven in de parochie, bevorderen wij het delen in hun structurele leiderschap zonder er afstand van te doen. Dit is een verschuiving waarbij we zowel de priester als de leken op een evenwichtige en gezonde manier helpen.

Hoewel onze coaching gericht is op de pastoor, zijn ook de leden van het leiderschapsteam welkom – zowel lekenleiders als andere geestelijken. Elke regio houdt zowel persoonlijke en online evenementen, als andere mogelijke momenten om belangrijke leiders binnen de parochie te steunen, of dat nu leken of geestelijken zijn.

JA! Goddelijke Kracht vindt zijn herkomst in de unieke gaven van het lichaam van Christus en dat is niet gebaseerd op een bepaald type persoonlijkheid. Niemand bezit alle gaven (inclusief pastoor James) en daarom kunnen we alleen met een team aan de missie voldoen.

Net zoals Jezus op zijn apostelen vertrouwde om zijn grote opdracht uit te voeren, zo zult u ook volgelingen nodig hebben om de verandering te leiden. Goddelijke Kracht helpt u om de vele verschillende benaderingen om een team te vormen te onderzoeken, en helpt u leiders binnen uw parochie op te leiden.

Klik hier als u verhalen wilt lezen van andere pastoors en parochies wereldwijd die de vernieuwingsprincipes van Goddelijke Kracht implementeren.

De principes van Goddelijke Kracht kunnen in veel verschillende contexten worden toegepast en via veel verschillende soorten leiders. We hebben gezien dat God’s vruchten worden gedragen in parochies over de hele wereld via oastoors en leiders met verschillende achtergronden, uit diverse culturen, persoonlijke spiritualiteit, leiderschapsstijlen en gaven.

Goddelijke Kracht kan ook in andere ambts worden toegepast, en we nodigen u uit om dat te ervaren. Bijvoorbeeld, onze hulpbronnen over leiderschap kunnen heel eenvoudig op welk ambt dan ook worden toegepast.

Onze missie is om te inspireren, te verbinden en pastoors en hun teams te voorzien van de nodige handvatten om de kerk te vernieuwen. Als zodanig zijn onze coachingsessies en onze hulpbronnen gefocust op parochies.

Het gaat er niet om iets in te passen, het gaat erom te veranderen hoe u uw tijd indeelt, en om langzaam maar zeker de tijd die u spendeert aan onderhoudstaken om te zetten naar missionaire activiteiten.

Coaching helpt u om te ontdekken hoe u uw activiteiten prioriteert, zodat u kunt focussen op wat er echt toe doet binnen uw parochie.

Ons doel is om de u te voorzien van de allerbeste handvatten met het allerbeste onderzoek zodat pastoors en hun teams succes zullen hebben. Of dat nu in leiderschap is, evangelisatie of vertrouwen op de Heilige Geest. Als aanvulling op uw eigen ervaring en handvatten die hun oorsprong vinden in de geestelijke wereld, maar we her- en erkennen dat sommige handvatten uit het bedrijfsleven ook kunnen worden toegepast. Om heel eerlijk te zijn hebben veel settings uit het bedrijfsleven hun oorsprong in de Geschiften.

Eerlijk gezegd, moet duurzame verandering binnen de parochie worden geleid door de pastoor. Blijf mogelijkheden aandragen voor uw pastoor om er meer informatie over te krijgen, zoals meer lezen over Goddelijke Kracht, een open huis-evenement bijwonen etc. Bidden voor de pastoor en de parochie is het belangrijkste dat u kunt doen.

Bekijk dit webinar als u meer wilt leren over manieren waarop u uw pastoor kunt stimuleren en beïnvloeden: ”Mijn Parochie is niet missionair!”: Hoe u kunt leiden als u niet de leider bent..

Dit is om verschillende redenen iets dat voor veel pastoors in een parochie geldt. Uiteindelijk blijven we betrokken bij zowel de parochie als de pastoor, als de wens bestaat om verder te gaan met hulp van Goddelijke Kracht en Goddelijke vernieuwing.

We stimuleren ook dat u regelmatig communiceert met uw bisschop over de parochiële vernieuwing die u ziet gebeuren in de cultuur en leiderschapsstructuur van de parochie, en om dit mee te nemen in toekomstige aanstellingen.

Onze coaches hebben dat allemaal al eens meegemaakt.

U hoeft het niet alleen te doen.

De leiderschapscoaches van Goddelijke Kracht kunnen zowel pastoors als leken zijn die dit allemaal al eens hebben meegemaakt: ze willen meer voor de kerk maar weten niet hoe ze daar moeten komen.

Geïnspireerd op het boek Goddelijke Kracht van pater James Mallon. Door het voorbeeld van missionaire parochies te volgen, begrijpen we wat er nodig is om parochies weer in beweging te krijgen. Dit is wat we sinds 2016 hebben geleerd, en we hebben onze ervaring gedeeld met parochieleiders wereldwijd om in parochie van instandhouden naar missie te brengen.

We kunnen niet wachten om te zien wat God doet voor uw parochie.

Transformatie is wat er nu gaande is.

Het ambt Goddelijke Kracht wordt gefinancierd met donaties.

Geld mag nooit een belemmering zijn bij het nastreven van vernieuwing. Dankzij onze vrijgevige aanhangers kunnen we pastoors en parochies gratis bijstaan.

PASTOORS
0 +
DEELNEMERS EVENEMENT
0 +

Vernieuwing is dichterbij dan u denkt.

Bent u er klaar voor om te zien hoe uw parochie tot leven wordt gewekt? Dit is wat u moet doen:

Sluit u aan en schrijf u in voor coaching.

Zoek contact met een regionale begeleider om te ontdekken welke volgende stappen u het best kunt zetten - in uw parochie, in uw situatie.

Raak geïnspireerd en maak contact.

Reis met andere pastoors die uw passie delen voor vernieuwing en om mensen in contact te brengen met Jezus.

Transformeer uw parochie

Zie hoe uw kerk weer tot leven komt als u uw parochie beweegt in de richting van missie.

Goddelijke Kracht

Hoopgevend voor pastoors blazen we nieuw leven in de parochies en leiden we de mensen naar Jezus.

De drie sleutels voor parochiële vernieuwing

Hier zijn drie praktische principes waarmee u deze week kunt beginnen om uw parochie van instandhouding naar missie te brengen.